top of page
02a7ddab-3c9d-4e31-9561-1b8b62c5a9dc.JPG

All About Antwerp Car Care

Snel, efficiënt en eerlijk, Antwerp Car Care is uitgegroeid tot een gerenommeerd en gekend Car Detailing Service in Antwerpen en omstreken. Ons team is klaar voor elke klus en beheert projecten met de vaardigheden en ervaring die onze klanten gewend zijn. We willen dat onze klanten tevreden zijn met ons werk, daarom bieden we open communicatiekanalen gedurende de looptijd van elk project.

About: About
e65a9c5c-57ca-4e5e-9442-cf604ddef148.jpg

Vraag een offerte aan

Eerlijke prijzen, gegarandeerd

Vraag vrijblijvend een offerte aan, door het onderstaande formulier in te vullen. En wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bedankt voor de inzending!

About: Vraag een offerte aan

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit

Antwerp Car Care is een handelsnaam van Hjij Mohamed:

Antwerp Car Care
Maatschappelijke zetel: Herderstraat 28, 2060 Antwerpen België
E-mailadres: antwerpcarcare@gmail.com
Telefoonnummer: +32 466 34 43 10
Ondernemingsnummer: BE0753.632.491

Artikel 2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en soortgelijke overeenkomsten. Bij een overeenkomst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Antwerp Car Care.

Artikel 3. Prijs en offertes

De prijzen die van toepassing zijn voor onze diensten worden excl. btw weergegeven op de website. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. Offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig tot maximaal 3 maanden na datum van opstelling.

Artikel 4. Overeenkomst, voorschot en annulatie

De overeenkomst van een dienst komt tot stand na een aantoonbaar bewijs van bevestiging. Dit kan per e-mail, brief of telefoon/sms/WhatsApp.

Voor meerdaagse behandelingen of bij langere wachttijden brengen wij een voorschot in rekening van minimaal 20% van het totaalbedrag. Voorschotten zijn niet recupereerbaar. Onze behandelingen nemen vaak meerdere dagen in beslag en op deze manier hebben wij zekerheid van onze planning. Het voorschot wordt in vermindering gebracht bij de eindafrekening.

Bij annulatie na bevestiging van de overeenkomst dient Antwerp Car Care als volgt vergoed te worden:

• annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de afgesproken totaalprijs.

• annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de afgesproken totaalprijs.

• annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de afgesproken totaalprijs.

Artikel 5. Betalingen

Particulieren

De betaling dient contant afgerekend te worden of per vooruitbetaling.

Bedrijven/professionelenDe factuur is contant betaalbaar of per overschrijving met betalingsplicht binnen de afgesproken betalingstermijn (15 kalenderdagen). Bij iedere vertraging in de betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 75. Alle klachten in verband met de factuur dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De klant ontvangt een per e-mail een factuur om het bedrag over te schrijven op volgend bankrekeningnummer: BE98 3632 0382 1793 van Antwerp Car Care.

Artikel 6.Klachten

Indien je niet tevreden bent met ons werk of denkt dat er een probleem is met een service die we geleverd hebben, neem dan binnen 48 uur contact met ons op zodat we snel kunnen handelen om het probleem op te lossen. Vanwege de manier waarop voertuigen worden gebruikt en blootgesteld aan mogelijke schade, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor defecten die na 48 uur worden ontdekt. Vanwege deze reden kunnen wij niet garanderen dat wij de oorzaak zijn.

Artikel 7. Garantie

Bij de installatie van een keramische coating kan je je verwachten aan de voorgeschreven levensduur van het product. De resultaten en verwachte levensduur zijn echter afhankelijk van de manier waarop en hoe vaak je het voertuig gebruikt, hoe goed het voertuig wordt onderhouden en soortgelijke factoren. Een correct onderhoud met onze aanbevolen producten loont en zorgt voor een langdurig resultaat. Een slecht onderhoud laat echter zijn sporen na. Onder ‘garantie’ dient verstaan te worden dat het resultaat van de behandeling min of meer in de buurt komt van de verwachte, gemiddelde levensduur. Het verliezen van de hydrofobe eigenschappen valt niet onder de garantie, deze wordt beïnvloed door contaminaties van buitenaf en kan hersteld worden door een behandeling bij Antwerp Car Care of door de klant zelf met het juiste product. Aansprakelijkheid is enkel van toepassing indien de volledige behandeling (inclusief vereist voorbereidingswerk) werd verricht door Antwerp Car Care.

Na de installatie van een keramische coating dient de wagen minimaal 24 uur niet in contact te komen met elementen van buitenaf. Antwerp Car Care is op geen enkele manier verantwoordelijk voor nadelige resultaten wanneer deze rusttijd niet kan worden nageleefd. Gedurende de eerste 7 dagen na de installatie dien je zoveel mogelijk wrijving, watercontact en chemicaliën te voorkomen. Na deze periode van 7 dagen kan je de wagen zonder problemen de eerste wasbeurt geven.

Artikel 8. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

De volledige inhoud op de website van Antwerp Car Care (foto’s, teksten, handelsnamen, logo’s en andere grafische elementen) zijn beschermd met auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website mag uitsluitend door Antwerp Car Care  worden gebruikt. Voor andere gebruikers is het verboden om deze inhoud op eender welke manier te gebruiken of te bewerken, zonder toestemming van Antwerp Car Care.

Indien bovenstaande regels geschonden worden, zal Antwerp Car Care eisen om de informatie per direct te verwijderen en optreden met een boete voor onrechtmatig gebruik van deze informatie. Deze boete kan eveneens een schadevergoeding omvatten voor het onrechtmatig gebruik. Bijkomende kosten zoals proces- en advocaatkosten van de auteursrechthebbende dienen te worden vergoed.

Indien een akkoord voor behandeling werd overeengekomen heeft Antwerp Car Care het recht om zowel fotomateriaal als videomateriaal te creëren van het voertuig en deze aan zijn portfolio toe te voegen. Het ontwikkelde beeldmateriaal van de wagen mag voor alle doeleinden van Antwerp Car Care gebruikt worden.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, pandemieën zoals COVID-19, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

About: Algemene voorwaarden

Privacybeleid van Antwerp Car Care

Introductie

Antwerp Car Care zet zich in voor de bescherming van de verzamelde gegevens met betrekking tot onze gebruikers. Dit beleid geeft informatie over het verzamelen, het gebruik en de bescherming van persoonlijke informatie die wij van bezoekers van onze site ontvangen. Door verder te gaan op onze website stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Gegevensverzameling

Antwerp Car Care verzamelt de minimale hoeveelheid persoonlijk identificeerbare informatie die nodig is om onze site en de service die we aanbieden te verbeteren. Gegevens die we verzamelen, bevatten alle of enige informatie die u verstrekt tijdens het gebruik van onze website en/of diensten.

Gebruik van informatie

Antwerp Car Care kan de persoonlijke informatie die via onze site wordt verzameld, specifiek gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Persoonlijke gegevens die we om welke reden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor die doeleinden. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om het verlies of misbruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen door encryptie.

About: Privacybeleid
bottom of page